LOGO

Simon Workout

Logo zostało zaprojektowane dla trenera personalnego. Projekt był rysowany na tablecie graficznym, przez co można zauważyć każdy możliwy detal przedstawianej postury.

KONTAKT

+48 573 163 048
kontakt@wprojects.pl